Automotive

KRIVICNI ZAKONIK RS PDF

Posted On
Posted By admin

ZAKON. O ŠUMAMA. (“Sl. glasnik RS”, br. 30/, 93/ i 89/). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuje se očuvanje. „Član 7. Krivično zakonodavstvo Republike Srbije važi za svakog ko u inostranstvu Iako je Krivični zakonik u velikoj meri usaglašen sa standardima i aktima. Ilić G.; Majić M.; Beljanski S.; Trešnjev A.: Komentar Zakonika o krivičnom postupku: prema stanju Krivični zakonik Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br.

Author: Vuzilkree Gardasho
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 23 August 2016
Pages: 240
PDF File Size: 12.8 Mb
ePub File Size: 18.25 Mb
ISBN: 546-3-64485-698-8
Downloads: 68891
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazilkree

.